Spoznaj mimoškolské aktivity

V utorok 17. septembra naša organizácia SYTEV oslavovala 4. výročie založenia. Na základe toho sme usporiadali Deň otvorených dverí v SYTEVE a predstavili sme občanom našu činnosť a priestory kde pracujeme a vymýšľame rôzne aktivity pre deti a mládež. Mládež sme informovali o možnostiach, ktoré im ponúkame na zmysluplné trávenie voľného času v našom meste a pozvali sme ich na ďalšie zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Na zasadnutí sa spoznajú s ďalšími členmi a môžu sa tak zapojiť do vytvárania aktivít v našom meste, pomáhať s realizáciou projektov, alebo si navrhnúť aktivity, ktoré im v našom meste chýbajú.

Vo štvrtok sme spolu s členmi Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu pozerali film zameraný na dobrovoľníctvo a následne sme diskutovali o tejto téme. Zhodnotili sme, že dobrovoľníctvo sa dostáva do popredia a občania majú záujem podieľať sa na verejných aktivitách a skrášľovať svoje okolie. Predstavili sme Kysucké dobrovoľnícke centrum, cez ktoré vykonávame v meste viacero aktivít ako verejné upratovania mesta, upratovanie židovského cintorína a odstránenie skládky odpadu, maľovanie podchodu, energoblokov ale aj iné aktivity.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a mestom Kysucké Nové Mesto.