“The value of grassroots sport for education and youth work”     
8. – 17. apríl 2016, Iasi, Rumunsko, 30 účastníkov z 10 krajín

Pod vedením EuroDEMOS Association, ktorá pripravila tento tréningový kurz, strávila aj trojica Slovákov desať dní v meste Iasi na severovýchode Rumunska. Tréningový kurz ponúkol účastníkom lepšie porozumieť úlohe športu pri rozvoji miestnych komunít a zvýšení ich účasti na rôznych aktivitách. Priestor bol vytvorený aj pre diskusiu ohľadom európskeho rámca politiky pre športové aktivity a analýzu dokumentov týkajúcich sa športu na úrovni EÚ. Účastníkom bola pod vedením rumunských inštruktorov priblížená aj sociálna inklúzia, spolupôsobenie športu, mládežníckej práce a vzdelávania v Európe a dôležitosť športu a fyzických aktivít na zdravie. Možnosť navštíviť mesto Iasi plné historických pamiatok sa tak stalo príjemným spestrením tohto tréningového kurzu, vďaka polohe miesta konania projektu, účastníci dýchali atmosféru mesta priamo z jeho centra.