Creative lycian youth

“Creative lycian youth”        
21.04.2016 –  04.05.2016, Antalya, Turecko, 31 účastníkov zo 7 krajín


Na prelome apríla a mája sme sa na dva týždne vybrali do Turecka, kde sme sa zaoberali tým, ako podporiť účasť mladých ľudí pri budovaní sociálneho demokratického života na národnej a nadnárodnej úrovni, teda na európskej úrovni, a to prostredníctvom rôznych športových a kultúrnych aktivít. Projekt si okrem toho kládol za úlohu povzbudiť u mladých ľudí pocit príslušnosti k hodnotám EÚ, občianstvu EÚ, snažil sa ich motivovať k aktívnejšej účasti v spoločnosti v budúcnosti. V Turecku sme sa ešte okrem iného zaoberali tým, ako povzbudiť u mladých ľudí ich sebavedomie a schopnosti na to, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor k témam ako sú demokracia, občianstvo, občianstvo EÚ a aktívna účasť. Projekt bol zaujímavou kombináciou teórie a spoznávania okolia, a teda okrem teoretických schopností, sme sa na pár dní presunuli aj do prírody, kde sme niekoľko dní kempovali a neminula nás ani pešia turistika, keď sme zdolávali aj 20km denne, ktoré boli spestrené rôznymi aktivitami.