Common European culinary picture for preserving our cultures

„Common European culinary picture for preserving our cultures“       
22.08 – 28.08.2016, Sacueni, Rumunsko, 30 účastníkov z 5 krajín
 Rôznorodosť tém, do ktorých sa zapájame potvrdzuje aj projekt v rumunskom meste Sacueri, ktorý bol venovaný európskej kuchyni, a tomu, ako uľahčuje medzikultúrne poznanie v rámci zúčastnených krajín. Projekt bol venovaný zachovaniu vlastných kultúrnych hodnôt aj prostredníctvom gastronómie na ochranu európskeho multikulturalizmu pre budúce generácie. Okrem toho pomáhal účastníkom rozvíjať svoju podnikavosť a vlastnosti, ktoré by mohli pomôcť účastníkom v budúcnosti zamestnať sa. Počas projektu účastníci vytvorili 5 filmov, ktoré zobrazovali varenie tradičných jedál, tradícií a zvykov. Počas týždňa stráveného v Rumunsku, sa zúčastnení zaoberali aj tým, čo všetko jedlo predstavuje, či len prostriedok na splnenie základných potrieb, alebo jedlo či predstavuje niečo viac.