Zdravo to ide 2

Dňa 23. 03. 2019 sa v priestoroch YC|Mládežníckej klubovne uskutočnilo pokračovanie workshopu „Zdravo to ide“. Išlo o druhé stretnutie mládeže, ktorá sa opäť venovala témam ako zdravý životný štýl, ako sa máme správať v prírode a naopak, čo v prírode nerobiť, prvá pomoc a taktiež aj stále aktuálnej a zanedbávanej oblasti akou je triedenie odpadu. Toto stretnutie sa začalo počas obedňajších hodín a skončilo podvečer okolo 16:30. Mladí ľudia boli opäť aktívni a počas práce v skupinách prišli so zaujímavými názormi a postrehmi v danej problematike. Počas workshopu si znova vyskúšali poskytnutie prvej pomoci, v ktorej sa viditeľne zlepšili. Týmto stretnutím sme prispeli k väčšej ochrane životného prostredia a podpore zdravého životného štýlu a taktiež sme si rozšírili poznatky o poskytovaní prvej pomoci.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.