Vzdelávame sa!

Počas víkendu 11. – 13. októbra sme usporiadali víkendové vzdelávanie pre študentov Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti v Čadci na ktorom bolo prítomných spolu 24 mladých ľudí. Po úvodnom privítaní účastníkov sme sa navzájom predstavili a spoznali cez rôzne zábavne a oddychové hry. Študentom sme predstavili časový harmonogram aktivít, ktorý nás počas vzdelávania čakal. Následne sme si dohodli pravidlá, ktoré budeme dodržiavať počas víkendu.

Na druhý deň po raňajkách sme mali krátky energizér na ranné rozhýbanie sa a prešli sme k hlavnej téme a tou bolo zvyšovanie participácie mládeže. Tento cieľ sme sa rozhodli naplniť cez metodiku projektového manažmentu. Mládež sme teda učili, ako správne vypracovať projekt. Základom bolo teda to, že projektom chceme reagovať na nejaký problém a práve cez daný projekt situácie zlepšiť alebo napomôcť k zlepšeniu aktuálneho stavu. Následne sme im vysvetlili, ako si správne nastaviť ciele projektu. Nemenej dôležitou časťou workshopu bolo časové plánovanie, teda „time management“, aby si vedeli naplánovať aktivity tak, aby ich stihli v danom termíne realizovať. Taktiež sme ich naučili ako si správne nastaviť rozpočet, čo je možné zahrnúť do rozpočtu.


Poobede sa mládež rozdelila do 5 skupín a spolu si navrhli „miniprojekt“, ktorým budú chcieť vyriešiť nejaký problém v ich komunite alebo okolí. Večer bol zameraný na individuálne rady k „miniprojektom“ a po večeri mali mladí voľný program, ktorý strávali hraním spoločenských hier a preberaním ich projektov, ktoré budú realizovať po víkendovom vzdelávaní.

V nedeľu nám mládež doobeda predstavila svoje projekty a doladili sme posledné detaily a drobné nedostatky. Po obede sme si zhodnotili celé vzdelávanie, každý účastník sa vyjadril k tomu, čo sa mu páčilo resp. nepáčilo aby sme aj my vedeli, na čo prípadne zapracovať.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.