Zisťujeme, čo nám chýba

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020

V piatok 21. augusta sme v poobedňajších hodinách organizovali workshop v Oščadnici pre členov Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu a dobrovoľníkov. Hlavným cieľom workshopu bolo zvyšovanie participácie mladých ľudí v našom meste a okolí a taktiež rozvoj komunikačných a prezentačných schopností.

Mládež pracovala v tímoch na rôznych aktivitách, ktoré následne odprezentovali a vytvorili si akčný plán aktivít na roky 2020-2021. Medzi aktivitami prebehli aj zábavné energizéry. 

Vzdelávame sa

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

MŠ a IUV članky