Zisťujeme, čo nám chýba (Májové online zasadnutie KMMP)

September 18 2020 2 00 PM EH Smson Event Hall

Po mesačnej prestávke sa 5. mája konalo prvé online zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej len KMMP). Na zasadnutí sa zúčastnilo spolu viac ako 10 členov KMMP, pričom prebehla voľba nového podpredsedu. V momentálnej situácii sú všetky naše aktivity pozastavené a preto sme boli radi, že sme sa mohli zapojiť do Dňa Zeme a upratať naše mesto. Ak nám to situácia dovolí, chceme sa zapojiť a pomôcť s organizovaním podujatia na Medzinárodný deň detí. Počas týždňa sa zapájame do online diskusie s dobrovoľníkmi z Estónska a plánujeme pre verejnosť online diskusie so zaujímavými hosťami, ale aj ďalšie online kvízy o zaujímavé ceny.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Európskeho zboru solidarity pod projektom „Svetové dni v meste“.

MŠ a IUV članky
esc 2
esc 2