Voľný čas v Kysuckom Novom Meste

V KYSUCKOM NOVOM MESTE DOSTATOK “PONÚK” NA TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU NIEJE, AVŠAK  SITUÁCIA SA ZLEPŠUJE

Základom dobrej výchovy mládeže mimo domáceho prostredia je zabezpečenie zmysluplného trávenia voľného času.

Voľný čas je dôležitý v živote človeka a to v každom veku. Je to čas oddychu, uvoľnenia, relaxácie, zábavy, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach. Človek vo svojom voľnom čase uspokojuje svoje potreby a záujmy. Môžeme ho chápať, ako čas voľna a slobody, kedy sa človek môže uvoľniť od svojich povinností  a vykonávať činnosti podľa svojich záujmov, potrieb…

Obce by mali vytvárať možnosti na trávenie voľného času, a to čo najrozumnejšie. Trendom v takomto komunitnom vývoji sú napríklad komunitné centrá, ktoré umožňujú mladým ľuďom združovať sa a kde trávia svoj voľný čas pod “kontrolou”.

Ďalej mladí ľudia trávia svoj voľný čas v školských kluboch, využívajú školské zaújmové útvary, centrá voľného času, knižnice, kiná, bary, kluby, ulicu…

Kde trávi voľný čas Kysucká mládež? a kde by ho chcela tráviť?

Z monitorovania môžme vyčítať, že Kysucká mládež najviac  využíva vo voľnom čase školské zaujímové útvary, Mestský športový klub a kultúrne podujatia.

Na poslednom mieste sa umiestnilo centrum voľného času, pretože jeho cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia, ktorí sú študentami základnej školy.

Centrum voľného času svätého Jakuba sa umiestnilo o niečo vyššie ako klasické centrum voľného času, a to preto, pretože centrum voľného času svätého Jakuba už pracuje s deťmi a mládežou od základnej školy až po 30 rokov.  Momentálne je centrum svätého Jakuba jedná z mála organizácií, pôsobiacich v Kysuckom Novom Meste, ktorá aktívne pracuje s mládežou. Avšak záujem nieje vysoký.

Mladí ľudia využívajú vo svojom voľnom čase rôzne zaújmové útvary, školské krúžky. Školské krúžky su pekný príklad zmysluplného trávenia voľného času, avšak mimo školy a cez prázdniny deti a mladí ľudia takéto možnosti strácajú. Zaujímavé by bolo vidieť pracovať školu so svojimi študentami počas víkendov a prázdnin.