To entranche

 “To entranche”
30. 04. – 06. 05.2016, Tanvald, Česko    


Mládežnícka výmena “to entranche”bola venovaná stredoeurópskym štátom a zúčastnili sa jej mladí ľudia z Poľska, Česka a samozrejme Slovenska. Projekt ukončilo vytvorenie krátkeho edukačného programu o zvykoch a tradíciách jednotlivých krajín, pre deti vo veku 6-10 rokov, pričom sa účastníci snažili zamerať na spoločné historické korene týchto 3 štátov. Taktiež sa snažili vyvrátiť niektoré stereotypy. Zaujímavosťou projektu bolo miesto jeho konania, “mimo civilizácie” v malom domčeku v blízko poľsko-českých hraníc, čo umožnilo účastníkom navštíviť aj blízku prírodu a to počas takmer celodenného výletu do hôr. Aj napriek, alebo vďaka? sťaženým podmienkam si z projektu odnášame množstvo skúseností a zážitkov.