Caméra à la main

Všetko sa to začalo 16.7.2018, keď sa účastníci výmenného pobytu stretli v Oščadnici, v priestoroch
penziónu Centrál. Vďaka programu Erasmus+, organizácii Sytev a francúzskym agentúram bol práve
francúzskym účastníkom umožnený príchod na Slovensko.

Francúzski hostia okrem už spomínanej najdlhšej dediny na Slovensku navštívili Veľkú Raču, tí
odhodlanejší vystúpili až na vrchol a na chvíľu sa ocitli v Poľsku. Objavovali aj historické centrum
Žiliny, prehliadkou Budatínskeho hradu a Burianovej veže, návštevou Rosenfeldovho paláca, rinčiace
tlesknutie v strede Hlinkovho námestia. Vďaka aplikácii „Actionbound“ si mohli jednotlivé
štvorčlenné skupinky navzájom zmerať sily v orientácii podľa mapy a tak spoznať aj ďalšie, menej
známe zákutia Žiliny.

„Caméra à la main“ – tak znel názov programu. Cieľom sa stalo natáčanie, editovanie, strihanie či
podfarbovanie videí, ďalej ukážka natáčania pomocou kamier a technológií s ambíciou zachytiť ako
vidia Slovensko – konkrétne Žilinský kraj – ľudia z väčšej krajiny, inej kultúry očakávajúci
neočakávané.

Výsledkom sa stali 2 videá. Príbehy zobrazujúce rovnaké, ale predsa iné. Viac (doslovne) uhlov
pohľadu pomôže predostrieť Francúzom Slovensko ako krajinu plnú rôznych zaujímavostí a odlišností
– cez dedinky s nádhernou prírodou, atrakciami, turistikou, rekreáciou a taktiež pohľad na Slovensko
cez mestá s vlastnou kultúrou, zachovalými pamiatkami, námestiami a – ako inak – obchodnými
centrami. Tak ako Francúzsko môže týmto získať predstavu o „malej veľkej krajine“ , Slováci si zatiaľ
lepšie uvedomia čo majú, čím sa môžu všade vo svete chváliť a na čo by mali byť pyšní.

Slováci sa tiež dozvedeli veľa o Francúzsku vďaka neskorým programom, akým boli napríklad kultúrne
večery. Počas týchto večerov mali krajiny možnosť predviesť sa a ukázať v čo najlepšom svetle, aby
zaujali svojich zahraničných kolegov.

Pomocou každodenných workshopov sa účastníkom podarilo spoznávať kultúrne rozdiely, ale aj
podobné znaky a tradície nie len vo Francúzsku a na Slovensku, ale aj v krajinách celého sveta.

Participanti sa pomocou hry „Eurotrain“ naučili, ako sa správajú ľudia počas rôznych situácií, ako ich
hodnotíme podľa výzoru, aké máme voči iným rasám alebo náboženským vyznaniam predsudky.
Práve táto aktivita pomohla k prehodnoteniu doterajších názorov a pohľadov na okolie.

„Abigale story“, bola akcia, ktorá vyžiadala zhodnotenie ľudí od najhoršieho po najlepšieho na
základe príbehu, a tým teda donútila zamyslieť sa, či takto ľudia konajú aj v reálnom živote a či je to
naozaj správne…

„Dardiens“. Hra s cieľom vytvoriť vlastný kmeň s vlastnými pravidlami, vlastnými výrazmi a vlastnou
gestikuláciou. Bolo treba dohodnúť sa s úplne iným kmeňom, ako postaviť most pomocou pár
kancelárskych potrieb za krátky čas, čo poriadne ponamáhalo mozgové závity každého účastníka.

Vrcholom sa stala akcia „Campaigne“ , kedy musela celá skupina docieliť, aby natočené videá, fotky
a príspevky videlo minimálne 5 000 ľudí. Táto úloha donútila účastníkov popremýšľať nad všetkými
možnými cestami ako 5 000 videní získať. Založili účty na všetkých možných sociálnych sieťach
a kanáloch, akými sú Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Google+ a naučila tak s nimi pracovať
nie len zábavnou – na akú je mládež poväčšine zvyknutá – ale i podnikateľskou a oficiálnou formou.

Projekt mal však aj niekoľko prekážok, akými bola napríklad nedokonalá znalosť anglického jazyka.
Vďaka aktivitám, ktoré boli vykonávané v zmiešaných slovensko-francúzskych skupinkách
a ubytovaniu v izbách – v každej bol minimálne 1 Francúz a 1 Slovák – sa však účastníci v cudzom jazyku postupne zlepšovali, a tí, ktorí nevedeli na začiatku viac ako „Hello“ dokázali koncom projektu
vymyslieť aspoň 1 súvislú anglickú vetu, prípadne si pomohli prekladačom alebo rôznymi gestami.

Toto všetko pomohlo 29 slovenským i francúzskym účastníkom spolu stráviť 10 dní, na ktoré budú
spomínať ešte veľmi dlho ako na obdobie plné zábavy, nadväzovania priateľstiev, výletov, zážitkov,
ale aj záujmového vzdelávania. Na pamiatku ostalo, mimo iného, jedno špeciálne „lead up“ video,
natáčané v priestoroch hotela.