Talentom k podnikavosti a príležitostiam s GymZA online

Dňa 08. 04. 2021 sa uskutočnil workshop pod Informačným centrom mladých SYTEV, Kysucké Nové Mesto na tému talentov, podnikavosti a príležitosti. Workshopu sa zúčastnilo 17 študentov a 4 pracovníci s mládežou a prebieham cez platformu ZOOM, využili sme breakout rooms a použili taktiež Kahoot.

SYT vyúčtovanie

Workshop začal prestavením programu, workshopu a predstavím lektora a hneď pokračoval zábavným energizérom – bingo. Účastníci mali čo najskôr nájsť 9 predmetov na obrázku a kto ich našiel ako prvý doma zakričal bingo. V silnej konkurencií účastníkov hneď veľmi rýchlo od spustenia 2 účastníčky mali úlohu splnenú. Workshop pokračoval tímovou spoluprácou, reflexiou tímovej spolupráce a vzdelávaním sa v oblasti prezentačných zručnosti. Pomedzi serióznejšie témy bol pripravený Kahoot kvíz ako energizér v druhej časti workshopu a pokračovalo sa prezentovaním. Ku koncu workshopu sa účastníci pýtali otázky a lektor odpovedal. Workshop skončil zhodnotením vzdelávacích výstupov a spätnou väzbou.

1 workshop 1
1 workshop 2

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent