Talentom k podnikavosti a príležitostiam

  • Post author:
  • Post category:ICM 2022
IMG 1164

Dňa 02. 11. sa na Strednej priemyselnej škole IT v Kysuckom Novom Meste konal workshop s témou rozvoja talentov študentov. Počas workshopu účastníci mali možnosť spoznať svoje silné a slabé stránky, zistili ako rozvýjať práve tie silné a s nimi pracovať. 

Všetci v živote občas narazíme na limity, ktoré sa nás snažia zastaviť. Pokiaľ k prekonaniu svojich limitov použijeme energiu svojich silných stránok, prejdeme nimi ľahšie, rýchlejšie a jednoduchšie.To najcennejšie, čo vám kedy bolo dané je priamo vo vás. Sú to vaše talenty a silné stránky. Vaše vlastnosti, schopnosti a nadanie, v ktorých ste výnimoční, bez toho, aby ste museli vynaložiť veľa energie. Každý človek sa narodí s talentami.Výnimočným sa však stanete až vtedy, keď investuje mnoho času do tréningu a ich rozvoja. Roy L. Smith tento proces zdokonaľovania zadefinoval ako disciplínu, pri ktorej sa talenty stávajú schopnosťami.

Workshop študentov veľmi zaujal a počas neho sme študentom pomohli urobiť si Gallup test silných stránok, ktorý si urobilo už viac ako 15 miliónov ľudí na celom svete. 

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

5df804f57111e 1