Bezpečne nielen na nete

3 5

5.10 sa uskutočnil workshop v Dolnom Kubíne na Obchodnej akadémii Radlinského 1725/55. Workshop sa začal predstavením a vysvetlením základných pojmov ako napríklad predsudok a stereotyp. Po tomto nasledovala pantomíma. Žiaci sa aktívne zapájali, smiali sa. Na záver sme mali diskusia, kde každý mohol vyjadriť svoj názor, prípadne skúsenosť s predsudkami.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je LogoMSSR-1.png

Táto aktivita bola podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Dizajn-bez-nazvu26-1024x724.png