Support Youth to Act Local and Be Social

Kde začať?
Tento tréningový kurz bol jedno z mojich najlepších rozhodnutí tohto roka. Aj vám poviem prečo, no začnime sporadicky. Support Youth to Act Local and Be Social bol tréningový kurz vytvorený organizáciou Creative opportunities v Anglicku. Partia super ľudí zariadila ľuďom zo Slovenska, Španielska, Anglicka, Bulharska, Rumunska, Grécka, Talianska, Turecka, Litvy, Lotyšska, Macedónska a Malty celotýždenný program workshopov a prednášok na tému projektu. Bývali sme v dome malej dedinky Amersham.
Krajiny projektu majú veľa spoločných no aj rozdielnych problémov. Preto sa často debaty museli riadiť pravidlom: Challenge the opinion, not the person. Po zoznamovacích častiach programu sme sa začali vzdelávať ako si presadiť svoje nápady a návrhy v našej krajine. Bola som úprimne prekvapená ako sa toľko malých drobností dokáže spojiť a vytvoriť veľkú zmenu na spoločnosť. Program bol vedený so všetkou úctou ku akémukoľvek typu človeka. Veľmi ma potešila otvorenosť ľudí a ich chápavosť k menšinám sveta. Samozrejme sme mali aj deň voľna po toľkých hodinách vzdelávania a tvorenia. Všetci sme s radosťou odbehli do Londýna a jeho obyvatelia nám so štedrosťou poukazovali pravú tvár tohto veľkomesta. Zistili sme, že nič nie je dokonalé, dokonca ani pokrokový Londýn.
Tento program sme nechceli ukončiť len povedaním si zbohom a tak sme si každá krajina pripravili plán. Plán našich ďalších krokov po návrate do svojej rodnej zeme. Možno to vyznelo ako projekt, na ktorom sme sa nezastavili s učením, ale opak je pravdou. Organizátori zariadili program tak, aby sme len nesedeli. Páčilo sa mi ako z jednej nevinnej hry vytvorili neskôr úžasné ponaučenie o našom myšlienkovom pochode. Dopomohli nám spoznať ako rozmýšľame a naviedli k tomu, aby sme vedeli ako konať v našej krajine. Program zvládli na výbornú a keby môžem, tak tam zostanem navždy. Krásny Londýn, milý ľudia na uliciach, moderná spoločnosť akceptujúca menšiny (napr. LGBTQ+), dobré jedlo, nové priateľstvá. Ale kto by potom zmenil aj to naše Slovensko, keby zostaneme vo vyvinutej spoločnosti? Ďakujem SYTEV-u za možnosť sa naučiť ako zmeniť aj naše Slovensko.