Create own future

 

Prvá myšlienka ktorá mi pri Nórsku napadne je veľká zima. Ľudia sú, narozdiel od počasia, veľmi vrúcni a milí. Príroda je ohromujúca, a ceny v obchodoch sú tiež na odpadnutie. Avšak toto nie je ani zďaleka všetko čo sme sa v Nórsku za náš skoro dvojtýždňový pobyt naučili. Téma nášho projektu bola Create Own Future. Účastníci z Nórska, Česka, Francúzska, Talianska, Španielska, Litvy, Turecka, Rumunska a Slovinska sa vydali na dobrodružnú cestu spoznávania iných kultúr.

 

Zistili sme, ako sa mládež zapája do verejného života v iných krajinách, a tak sme načerpali veľa inšpirácie. Porovnávali sme politické situácie v našich krajinách, diskutovali sme, riešili problémy, naučili sa nové pojmy. Myslím si, že každý z nás odchádzal z projektu s úplne novými vedomosťami o krajinách o ktorých sme predtým počuli iba na hodinách geografie. Páčila sa mi rôznorodosť , zároveň jednota a tolerancia medzi zúčastnenými krajinami.

 

Myslím si, že náš pobyt ukázal , že multikultúrna spoločnosť má rozhodne v dnešnej Európe svoje opodstatnenie. V Solsetre sme si mohli vyskúšať vzájomné spolužitie, varenie a upratovanie. Keďže sme všetko robili sami, viac sa ukázala ochota a pomoc ľudí. Takisto sme mali možnosť ochutnať tradičné jedlá, a zažiť kultúrne večery.

Počas voľného dňa sa niektorí účastníci rozhodli navštíviť Drammen, kde práve prebiehal hudobný festival. Naši Českí bratia pre nás pripravili aktivitu, počas ktorej sme sa dozvedeli ako sa zapájajú obyvatelia mestečka Mjondalen do politického života. Myslím si, že náš program bol naozaj bohatý, a mali sme dosť času vytvoriť nové priateľstvá a vypočuť si názory ostatných.

 

Všetci účastníci si so sebou priniesli kopec kreativity a humoru, vďaka čomu nebola o zábavu núdza. Krásna Nórska príroda nám doslova učarovala, a tak sme voľné chvíle často trávili plávaním v jazere. Tento projekt bol pre mňa úžasnou skúsenosťou do života, ktorá sa nedá vyčísliť peniazmi, pretože moje vedomosti a poznatky mi už nikto nevezme. Som veľmi vďačná Sytevu že pomáha sprostredkovať takéto neformálne vzdelávanie.

 

Vďaka projektom Erazmus+ sa vytvárajú nové priateľstvá, búrajú sa bariéry, a ukazuje sa, že rozdielnosť a multikuluturálnosť sa dajú skĺbiť do jednoty.