STAND UP! FOR REFUGEES – Madrid

IMG 20230910 104656

Od 9. septembra do 15. septembra 2023 sa v rámci programu Erasmus STAND UP! Project v Cercedille v Madride spojilo 27 mladých pracovníkov a dobrovoľníkov z rôznych krajín. Ich poslaním bolo podporovať integráciu utečencov a sociálne začlenenie prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Do projektu sa zapojili naši traja odhodlaní účastníci zo Slovenska.

Empatia, porozumenie a podpora.

Podstatou projektu STAND UP! FOR REFUGEES bolo komplexným úsilím vyzbrojiť mladých účastníkov nástrojmi na prejavenie empatie voči utečencom a pochopenie zložitého procesu vyhostenia. Projekt poskytol účastníkom vedomosti a argumenty potrebné na obhajobu integrácie utečencov do ich komunít.

Splnené kľúčové ciele projektu:

  • Posunúť vnímanie utečencov z problému na príležitosť.
  • Učiť o ľudských právach, tolerancii a boji proti diskriminácii.
  • Rozvíjať zručnosti kritickej analýzy na pochopenie zásad EÚ v podmienkach neistoty.
  • Vytvárať inovatívne integračné návrhy.
  • Podporovať medzinárodnú výmenu a komparatívnu analýzu.
  • Podporovať účasť mladých ľudí na európskom demokratickom živote.

Vzdelávaním a posilňovaním postavenia mladých ľudí sa projekt stal príkladom toho, ako sa výzvy môžu premeniť na pozitívnu zmenu a solidaritu. Ďakujeme našim účastníkom za zapojenie sa do dôležitej témy!

IMG 20230914 WA0034
IMG 20230914 WA0034
IMG 20230914 WA0014
IMG 20230914 WA0014