Spoločne pre zmenu – víkendové vzdelávanie

image

Mladí ľudia sa v termíne 2.2. -4.2. stretli v v Strečne na vzdelávacom podujatí zameranom na európske témy, ktorého cieľom bolo priblížiť účastníkom možnosti a príležitosti, ktoré Európska únia ponúka.

V piatok sa účastníci stretli a privítali sa. Po krátkom úvode nasledovala večera a workshop zameraný na eurovoľby a iniciatívu spoločne.eu. Taktiež bola diskutovaná úloha Európskeho parlamentu a príležitosti pre mladých ľudí v rámci EÚ. Sobotňajší program sa začal raňajkami, po ktorých nasledovala stavba vzdelávacej aktivity a ukážka workshopu. Účastníci sa zapojili do diskusií a praktických cvičení, ktoré sa týkali prípravy a nastavenia vzdelávacích aktivít. Poobedie bolo venované príprave workshopov na školy a prezentácii vzdelávacích modulov. Nedeľný program začal raňajkami a pokračovaním prezentáciami vzdelávacích modulov. Účastníci reflektovali nad naplnením vzdelávacích cieľov a venovali sa administratíve. Školenie sa ukončilo hodnotením, záverom a spoločným obedom.

Víkendové školenie bolo hodnotené veľmi pozitívne. Účastníci prejavili veľký záujem o témy a aktivity boli zvolené tak, aby účastníkom priniesli maximum prínosu. Návšteva pracovníkov z Európskeho parlamentu prispela k obohateniu diskusií a priamu výmenu informácií. Celková spätná väzba od účastníkov bola veľmi pozitívna.

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6