Spoločne pre zmenu

image 56

Na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach sa 7. júna 2024 workshop s názvom “Together for Change”, podporovaný organizáciou SYTEV. Študenti mali možnosť zapojiť sa do aktivity zameranej na priblíženie fungovania Európskeho parlamentu. Workshop začal úvodným slovom a predstavením témy. Študenti sa oboznámili s cieľmi workshopu a potom boli rozdelení do skupín, aby diskutovali o význame Európskej únie, vplyve EE2024 a zvolených poslancov v EP na ich životy. Skupiny následne prezentovali svoje názory a spoločne sme ich preberali. Pokračovalo sa prezentáciou o činnosti Európskeho parlamentu a nadchádzajúcich Európskych voľbách v roku 2024. Účastníci sa dozvedeli o dôležitosti volieb a možnostiach zapojenia sa do spoločenského života, pričom boli informovaní o komunite spolocne.eu a príležitostiach, ktoré táto platforma ponúka mladým ľuďom. Na záver workshopu mali študenti možnosť poskytnúť spätnú väzbu a vyjadriť svoje dojmy. Väčšina z nich hodnotila workshop pozitívne a ocenila jeho prínos. Spolupráca s účastníkmi bola úspešná.

image 58
image 57