Spoločne pre zmenu

image 4

Dňa 21. mája som uskutočnila 45-minútovú prednášku na gymnáziu Andreja Kmeťa. Študentom tretieho ročníka 4-ročného štúdia som priblížila tému „Eurovoľby a ich dôležitosť“.

Tému sme začali rýchlou, no výstižnou diskusiou o Európskej únii. Nasledovala aktivita Kahoot, pri ktorej sa študenti zabavili a zistili rôzne nové zaujímavosti. Následne som ich oboznámila s dôležitosťou eurovolieb, ako prebiehajú a akú veľkú hodnotu má náš hlas v tejto oblasti.

Potom nasledovala aktivita, kde študenti v skupinách hľadali prostredníctvom internetu niekoľko projektov, ktoré boli uskutočnené vďaka Európskej únii. Projekty, ktoré si vybrali, sme spoločne prebrali a diskutovali o ich prínosoch a dopadoch na rôzne oblasti života. Ja som ich oboznámila s ďalšími významnými projektmi, ako sú ERASMUS, ktorý podporuje študentské výmeny a mobilitu, Europa Experience, ktorý ponúka návštevníkom možnosť interaktívne spoznať činnosť EÚ, a Európsky zbor solidarity, ktorý umožňuje mladým ľuďom zapojiť sa do dobrovoľníckych činností po celej Európe. Študenti tak získali širší pohľad na rôznorodé iniciatívy Európskej únie a ich význam pre spoločnosť.

Verím, že prednáška bola užitočná, napriek menšiemu zapojeniu do diskusie a pár technickým problémom s kvízom. Ja som mala pozitívne pocity z tohto workshopu.

image 6
image 5