Spoločne pre zmenu

image 3

Dňa 22.4. sa konali 2 workshopy na SPŠ v Trnave. Prvá skupinka bola naozaj šikovná a reagovala dobre na moje pokyny. Bohužiaľ, tentoraz som nemala prístup k dataprojektoru, takže som musela improvizovať a obmedzili sme sa len na hodnotenie výrokov bez kvízu. Aj napriek tejto prekážke sa workshop podaril a cítila som, že účastníci a účastníčky si z neho odniesli niečo nové.

Druhá trieda toho dňa bola ďalšou výzvou, pretože opäť mi chýbal dataprojektor. Avšak, vďaka predchádzajúcej skúsenosti som vedela, ako túto situáciu zvládnuť. Energizer na začiatku pomohol uvoľniť atmosféru a workshop bol príjemný. Aj keď sa účastníci menej aktívne zapájali, cítila som, že workshop bol úspešný. Celková spätná väzba od účastníkov bola pozitívna a na škole vládla pozitívna atmosféra.

image 4
image 5