Spočítaj si to

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020
123843293 419023436150957 7144835193744941002 n

Včera, dňa 4. 11. 2020, sa v online Zoom priestore uskutočnil v poradí druhý workshop pre študentov z Gymnázia Hlinská v Žiline.

Spoločne sme začali deň príjemnou a interaktívnou aktivitou – vytváraním príšerok, ktoré nás mali charakterizovať. Hneď sme si aj svoje príšerky predstavili a odprezentovali. Nasledovala prezentácia prác jednotlivých tímov. Každý tím nám predstavil svoj projekt, progres, ktorý počas doby od prvého workshopu dosiahol a pozreli sme sa aj na projektové zámery, ktoré členovia študentského tímu spolu so školiteľom pripomienkovali a dali náležitú spätnú väzbu. Jednotlivé tímy dostali hneď aj čas na zapracovanie pripomienok do projektu. Konzultovali svoju prácu aj s učiteľmi a už spomínané pripomienky zohľadňovali vo svojej práci.

123874479 2887579998191818 6305212955382879392 n

Všetky tieto aktivity predčili krátkej teórii ohľadom marketingu. Školiteľ Lukáš Hrošovský nás uviedol do problematiky marketingu. Venovali sme sa jeho funkciám, postate a konkrétnym formám.

Po tejto zaujímavej fáze školenia sa tímy znova vrátili do takzvaných breakout rooms, súkromných miestností v online priestore, kde dopĺňali svoj projektový zámer o nové informácie, ktoré nadobudli počas krátkej predošlej prednášky, plus vypracovávali časový hramonogram svojej práce.

Pred posledným bodom rozvrhu školenia nám tímy predostreli svoj finálny výsledok projektového zámeru, ktorý dosiahli a budú sa ním riadiť počas trvania celého projektu. Tentokrát sa do pripomienkovania a spätnej väzby znova zapojili všetci účastníci workshopu, čím dostali príležitosť na diskusiu.

123848412 375503970356361 6081347069199654045 n

Účastníci ďalej dostali domácu úlohu, ktorá bude ich zadaním práce  až do nasledujúceho workshopu. Na úplný záver všetci účastníci zábavnou formou pomocou jamboardu odovzdali spätnú väzbu na celý workshop, aby sme vedeli čo do budúcna zlepšiť a zatraktívniť.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

122724465 1033404073790511 8837122636246610794 n 1