Zvyšujeme si kvalitu

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020
IMG 9759

V utorok sme organizovali workshop na Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu v Čadci. Workshop začal o 9 hodine a trval až doobeda. Bol určený pre pracovníkov s mládežou a učiteľov na danej škole. Cieľom workshopu bolo zoznámenie sa s neformálnym vzdelávaním a rôznymi metódami a technikami, ktoré je možné použiť aj počas vyučovania.

Na úvod sme sa zoznámili cez rôzne aktivity s použitím Dixit kariet ale aj aktivitami vo dvojiciach. Po rýchlej zoznamovačke sme prešli na očakávania od workshopu a čo si účastníci predstavujú, v čom môže byť neformálne vzdelávanie prínosné pre študentov. Potom prebehol rýchly energizér po ktorom nasledoval hlavný blok workshopu, ktorým bolo práve využívanie neformálneho vzdelávania.

Účastníci sa následne dozvedeli, čo je to neformálne vzdelávanie a v skupiných pracovali na rôznych zadaniach. Učitelia a pracovníci s mládežou následne prezentovali, ako podľa nich najlepšie zapojiť študentov do rôznych aktivít, teda nejaké ich tipy. Poslednou časťou bolo podpísanie memoranda o spolupráci medzi organizáciou SYTEV a strednou školou a záverečným aktom prestrihnutím pásky sme oficiálne začali našu spoluprácu.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.