Spočítaj si to (Gymnázium Hlinská, Žilina)

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020
a 1

Dňa 21. 12. 2020 sa konal online workshop Spočítaj si to pre účastníkov Gymnázia Hlinská v Žiline.Pre naštartovanie účastníkov sme si pripravili aktivitu Selfie run. Úlohou bolo odfotiť sa s 20timi predmetmi rôzneho druhu. Od dopravnej značky po zubnú kefku. Určite takéto nabudenie stálo za to, pretože sme do workshopu vhupli so skvelým nasadením.

Študenti sa zoznámili s projektovým a časovým manažmentom, ktorý je dôležitý aj pri téme financií. Následne prebehla prestávka, po ktorej sme sa spoločne pozreli do niekedy trošku vyčerpávajúceho okienka teórie. Vysvetlili sme si rozdiely medzi spätnou väzbou resp. Konštruktívnou kritikou a kritikou, spomenuli sme a zadefinovali sme ich funkcie, úlohy a naučili sme sa ako ich podať a prijať, čo je určite pre každého z nás veľmi dôležité. Ďalej sme prebrali správne prezentovanie. Predposlednou časťou workshopu bola riadená diskusia, v ktorej sme spoločne rozoberali primárne tematiku virtuálnych prostriedkov v súvislosti s finančnou gramotnosťou mladých ľudí.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent