“Real intercultural learning in youth exchanges”
8. – 17. júl. 2016, “Daugirdiškės”, Lithuania, 29 účastníkov zo 6 krajín

Počas letných prázdnin sme sa vybrali aj do Litvy, tento krát na tréningový kurz venovaný téme interkultúrneho vzdelávania počas mládežníckych výmen. Prostredníctvom rôznych foriem neformálneho vzdelávania sa účastníci zamýšľali nad osobnou a kultúrnou identitou, pozornosť venovali aj lepšiemu porozumeniu konceptov spojených s témou interkultúrneho vzdelávania, ako sú zaškatuľkovávanie, predsudky a zaujatosť, začleňovanie ale aj vyčleňovanie a podobne. Vymenili si pohľady na situáciu ohľadom kultúrnej diverzity na regionálnej aj národnej úrovni a naučili sa aj to, ako narábať s diverzitou a medzikultúrnymi stretnutiami v každodennom živote. Okrem vzdelávania stihli účastníci spoznať aj hlavné mesto Vilnius.