BUILDING RESILIENCE FOR YOUTH EMPLOYABILITY PROGRAMME

BUILDING RESILIENCE FOR YOUTH EMPLOYABILITY PROGRAMME
2 – 9 JULY 2017    
WORCESTER, UK

Cieľom tréningového kurzu „Building resilience for youth employability programe“, ktorý sa konal v dňoch od 2.-9. júla v UK, bol rozvoj schopností mladých pracovníkov vyučovaním dôležitých informácií, efektívnym poradenstvom, motiváciou a posilnením ich flexibility, najmä pre pracovný trh, čím sa zníži ich nezamestnanosť. Tréning poskytol účastníkom podporu ich osobného a profesionálneho rozvoja, výmenu skúseností a nápadov a vzájomné pochopenie medzi účastníkmi.