JOB ME 2

V dňoch od 17. – 27. júla sa v Rumunsku uskutočnila mládežnícka výmena s názvom „JOB ME!“, ktorá bola zameraná na podporu a rozvoj schopností potrebných pre účastníkov hľadajúcich si zamestnanie, podporu podnikateľského ducha účastníkov, ako prostriedok osobného a profesionálneho rozvoja, skúmanie rozličnosti kultúr krajín v Európe a tiež na rozvoj schopnosti komunikovať a pracovať v inom jazyku.


17-27 July, Romania