FULFILLING THE STRATEGY TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION IN PRACTICE

„FULFILLING THE STRATEGY TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION IN PRACTICE“
Jindřichův Hradec
from 22nd to 28th of August

Projekt, ktorý sa konal od 22. do 28. augusta v meste Jindřichův Hradec, bol zameraný na poučenie účastníkov o migrácii populácie, jej dôvodoch a príčinách. Každá krajina Európy bola zasiahnutá migráciou a v budúcnosti sa s ňou budeme stretávať tiež. Je preto dôležité o medzinárodnej migrácii informovať mladých ľudí, diskutovať o jej pozitívach a negatívach a tiež o vzájomnom porozumení a rešpekte medzi krajinami.