Save the Gren, save the Future

save the Gren, save the Future
21 – 28 / February / 2017
Kahramanmaraş – TURKEY

V dňoch od 21. do 28. februára sa v Turecku uskutočnila mládežnícka výmena na témy: problémy životného prostredia, znečistenie – jeho príčiny a následky, a následne riešenia pre tieto problémy. Výmena tiež pomohla účastníkom zlepšiť svoje plánovacie, komunikačné a organizačné schopnosti, podporila medzinárodnú rôznorodosť, sebavedomie, aktívne občianstvo a rozvoj mládeže. Skvelou súčasťou výmeny boli návšteva vládnej agentúry, rôzne workshopy, interview s miestnymi obyvateľmi a vysádzanie stromov.