Minorities in action

„Minorities in action“  
01.08 -12.08. 2016, Narva-Jõesuu, Estonia, 42 účastníkov z 5 krajín


Druhú polovicu prázdnin a dva týždne sme strávili v Estónsku na mládežníckej výmene, ktorá sa niesla v duchu menšín v akcii. Zaoberali sme sa rôznymi typmi menšín, ktoré sa v spoločnosti nachádzajú, či už sú to jazykové, etnické,  náboženské menšiny a ich vplyv na politiku a opačne. Nevynechali sme ani horúcu tému utečencov a migrantov v európskych štátoch. Taktiež sme sa venovali tolerancii v spoločnosti a jej postaveniu voči sexuálnym menšinám a  porovnali sme situáciu v rôznych krajinách. Nezabudli sme ani na vekovú diskrimináciu, a ani na integráciu znevýhodnených skupín a postihnutých ľudí, snažili sme sa prísť na to, ako by sa mohla zvýšiť kvalita ich života. Našim cieľom bolo poukázať na to, aké výhody vyplávajú pre spoločnosť zo začlenenia všetkých spomenutých skupín.