Maľovanie v Oškerde (Dobrovoľníctvo v regiónoch)

  • Post author:
  • Post category:KDC 2020
IMG 20200918 122939

Počas Európskeho týždňa dobrovoľníctva v piatok 18. 9. sme sa spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vybrali do Oškerdy, kde sme natierali nanovo zábradlia, lavičky ale aj bránu od miestnej hasičskej zbrojnice. Začali sme hneď od rána od 8:30 a počas aktivity boli dobrovoľníci rozdelení do dvoch skupín, aby nám práca išla rýchlejšie a mohli sme toho stihnúť čo najviac. Každej skupine dobrovoľníkov sa venoval jeden koordinátor, aby mali dobrovoľníci všetky potrebné pomôcky, ale aj pitný režim a občerstvenie.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV članky