Zvyšujeme si kvalitu (Tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok)

Tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa odohrával v období od 10.11. do 10.12. 2020. Išlo o osem 4-hodinových online stretnutí (kurz bol akreditovaný ako 32 hodinový) prostredníctvom aplikácie ZOOM. Školiteľky boli odborníčky z praxe z rôznych oblastí prevažne z Platformy dobrovoľníckych centier, ktorá tréning pripravila. Každé online stretnutie bolo zamerané na inú tému. Na začiatku školenia nám boli podané základné informácie o manažmente dobrovoľníkov. Na ďalších stretnutiach sme sa venovali témam ako sú trendy a stav dobrovoľníctva na Slovensku, príprava dobrovoľníckeho programu, nábor a výber dobrovoľníkov, legislatíva v oblasti dobrovoľníckej práce a štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi.  Účastníci školenia boli ľudia z oblasti neziskového sektora rôznych vekových kategórií a členovia rôznych organizácií. Udelenie certifikátu za akreditovaný tréning bol podmienený vypracovaním dobrovoľníckeho programu každým účastníkom kurzu.

Školením si pracovníčka Janka z KDC zvýšila kvalitu vykonávanej práce a obohatila svoje vedomosti o nové dôležité fakty z oblasti vedenia dobrovoľníkov.

manazment4 1

manazment2 4

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

122724465 1033404073790511 8837122636246610794 n 1