Zvyšujeme si kvalitu (Komunikácia a poradenstvo pre mladého človeka v kríze)

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020

Od 4.11. do 6.11 sme absolvovali školenie, ktoré sa venovalo mladým ľuďom v kríze. Cieľom školenia bolo zistiť, ako správne a vhodne s konkrétnou skupinou ľudí komunikovať a viesť poradenské služby. Prebiehalo v online priestore prostredníctvom streamovacej aplikácie Zoom.

Školenie trvalo tri dni po 4 hodiny denne od 9:00 do 13:00 s prestávkami.

Zistili sme, že komunikácia je kľúčovým faktorom pri práci s mládežou. Správna formulácia otázok je taktiež dôležitou súčasťou poradenstva. Bola nám predstavená komunikačná metóda SPIN- ktorá popisuje komunikačnú situáciu, problém, implikáciu problému a nájdenie správneho riešenia. Oboznámili sme sa taktiež aj s typmi rozhovorov a bližšie sme si rozvinuli poradenský rozhovor. V ďalších dňoch sme venovali pozornosť emóciám a ich fyziológií. Taktiež sme mali prednášku o súčasnom fenoméne „quarterlife crisis“ – kríza mladých. Aké sú dôvody jej vzniku a samotný priebeh krízy. Ďalšou zaujímavou témou bol „mama hotel“. Prečo je tento štýl bývania tak preferovaný a častý u mladých ľudí do 30 rokov. Zaujímavo sme diskutovali aj o závislostiach mladých ľudí, ako im tento faktor negatívne vplýva na celé fungovanie ich bytia. Poslednou preberanou témou bola pomoc mladým z disfunkčných rodín.

Školenie hodnotíme ako správne a vhodné prepojenie množstva teórie a praktickej časti. Teoretická časť bola poňatá spôsobom, aby sme čo najlepšie dané fakty pochopili a vždy bola doplnená o zaujímavé poznatky z praxe. Každý účastník mal možnosť prispieť do diskusie svojimi skúsenosťami a zážitkami. Dokonca sme boli rozdelení do skupín po dvoch, kde sme viedli rozhovor a hrali sme tzv. „role play“. Tak sme si vyskúšali situáciu s klientom napríklad z disfunkčnej rodiny a druhá osoba v dvojici mu mala klásť otázky a pomôcť mu. Školenie bolo veľmi interaktívne.

skolenie

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

122724465 1033404073790511 8837122636246610794 n 1