Vzdelávanie pre dobrovoľníkov (Dobrovoľníctvo v regiónoch)

20201003 1145260

V sobotu 3. októbra sme organizovali v Kysuckom Novom Meste v YC|Mládežnícka klubovňa celodenné vzdelávanie pre dobrovoľníkov v oblasti zvyšovania participácie mladých ľudí, v šírení povedomia o dobrovoľníctve a dobrovoľníckych ponukách a v poslednom bloku vzdelávania aj o projektovom manažmente za pomoci metodiky Projekt je zmena. Vzdelávania sa zúčastnili mladí ľudia z Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu ale aj mládež zo stredných škôl v Čadci.

V ďalšej časti vzdelávania si mládež navrhla, aké projekty by chceli realizovať vo svojom okolí a na základe spoločných myšlienok či problémov, ktoré chcú riešiť a zmeniť vo svojom okolí, vytvorili projektové skupiny a spoločne začali pripravovať plán, ako zrealizovať svoj projekt. Cieľom každého projektu by malo byť zasiahnúť čo najviac ľudí a hlavne mladých ľudí, ktorí by sa pripojili k riešeniu ich projektu ako dobrovoľníci.

Aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent