Letné Kino – Ženy v behu

image 79

Dňa 15. júla sme mali tú česť usporiadať letné kino v našom meste, kde sme premietali vzrušujúci film „Ženy v Behu“. Táto udalosť nebola len príležitosťou pre obyvateľov mesta relaxovať pod holým nebom, ale aj skvelou príležitosťou pre spoločenstvo, aby sa zišlo, užívalo si a spoločne zažilo kúzlo kinematografie. Celým podujatím nás viedla dobrovoľnícka energia a chuť vytvoriť príjemný zážitok pre všetkých.

Program podujatia bol nasledovný:
Stretnutie v kancelárii Sytev a nachystanie techniky a pomôcok: Začali sme prípravou ešte v kancelárii nášho dobrovoľníckeho tímu. Tu sme sa stretli, rozdelili si úlohy a nachystali všetko potrebné pre úspešný priebeh letného kina.
Presun na lokalitu „Zastávka pod Lipkou“: Po dokončení príprav sme sa presunuli na miesto konania podujatia, ktorým bola nádherná lokalita „Zastávka pod Lipkou“. Atmosféra miesta okamžite vytvárala príjemné prostredie pre letné kino.
Rozloženie plátna, techniky, sedenia: Všetci dobrovoľníci spojili sily pri rozkladaní plátna a nastavovaní techniky. Vytvorili sme pohodlné sedenie, aby si návštevníci mohli vychutnať film v maximálnom pohodlí.
Premietanie: Samotné premietanie filmu „Ženy v Behu“ bolo vrcholom podujatia. Návštevníci sa pohrúžili do príbehu pod otvoreným nebom, čo prinieslo jedinečný zážitok.
Upratovanie pomôcok po kine a presun do kancelárie Sytev: Po skončení filmu sme sa okamžite pustili do upratovania. Dobrovoľníci zhodnotili spoločne odvedenú prácu a presunuli sa späť do kancelárie Sytev.
Záver, neformálne posedenie, občerstvenie: Letné kino sme ukončili neformálnym posedením a občerstvením v kancelárii. Bola to príležitosť pre dobrovoľníkov a návštevníkov podeliť sa o svoje dojmy a stretnúť sa s ostatnými členmi komunity.

Dobrovoľníci sa aktívne zapájali a svojou ochotou vytvorili príjemné prostredie pre všetkých návštevníkov. Ich angažovanosť a entuziazmus boli kľúčovými faktormi, ktoré prispeli k hladkému priebehu celej akcie. Občania KNM prejavili nadšenie a tešili sa z organizovaného kina pod holým nebom. Výber filmu „Ženy v Behu“ bol úspešný, a návštevníci si užili filmový zážitok v príjemnej atmosfére. Jedným z drobných problémov, ktorý vznikol, bol oneskorený začiatok premietania kvôli ešte nepríliš tmavej oblohe. S účastníkmi sme sa stretli s touto výzvou a začiatok kina sme museli posunúť o takmer hodinu. Našťastie, účastníkov tento časový posun nevadil. Blízkosť bistra a oddychovej lokality im umožnila príjemne stráviť čas a užiť si predstavenie v relaxačnom prostredí.

Celkovo sme zažili úspešné podujatie, kde sa stretla komunita, aby si užila spoločné chvíle pod holým nebom. Dobrovoľníci a návštevníci prispeli k pozitívnej atmosfére, ktorá nám zostane v pamäti. Tešíme sa na budúce podobné akcie a veríme, že nás čaká ešte viac príjemných zážitkov v spoločnosti našej komunity. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto skvelom podujatí!

image 80
image 81
nivam