Školenie lektorov na tému Bezpečne a bez nenávisti online

image 75

V dňoch 16.11. až 19.11.2023 sa konalo školenie s cieľom vytvoriť bezpečné a inkluzívne prostredie pre diskusiu a vzdelávanie o kľúčových témach ako nenávisť, stereotypy, predsudky, rasizmus a antisemitizmus. Podujatie sa nieslo v duchu vzájomného porozumenia, a snahe ponúknuť účastníkom nové nástroje na riešenie týchto spoločenských problémov.

Prvý deň školenika bol venovaný priateľskému privítaniu účastníkov a lektorov. Po ubytovaní nasledovala zoznamovacia časť, kde sa účastníci a lektori mohli bližšie spoznať. Následne boli predstavené témy a stanovený časový rozvrh pre nasledujúce dni. Druhý deň bol zameraný na dôležité témy bezpečného vyjadrovania sa, boja proti stereotypom, predsudkom, rasizmu a antisemitizmu. Účastníci sa venovali analýze svojich potrieb a identifikácii problémov, čo im poskytlo základ pre nasledujúce dni. Tretí deň sa venoval vytváraniu štruktúry vzdelávacieho programu. Účastníci boli aktívne zapojení do výberu metód a techník pre tvorbu vlastných workshopov. Programová aktivita počas workshopov bola zdôraznená prezentáciami jednotlivých účastníkov, čo prispelo k bohatstvu a rôznorodosti diskusií. Posledný deň školenia bol venovaný zhodnoteniu cieľov a priebehu aktivity. Účastníci vyjadrili pozitívnu spätnú väzbu, chválili otvorenú atmosféru a možnosť diskutovať o náročných témach. Administratívna časť zahŕňala nevyhnutné formality a podpis zmlúv.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť bezpečné prostredie pre otvorený dialóg o problémoch týkajúcich sa nenávisti, stereotypov, predsudkov, rasizmu a antisemitizmu. Účastníci jednoznačne vyjadrili, že cieľ bol úplne naplnený. Bezpečné prostredie im poskytlo priestor na otvorený dialóg a získanie nových poznatkov a nástrojov na riešenie týchto problémov. Účastníci prejavili nadšenie z programu, ocenili možnosť vytvárať vlastné workshopy a prezentovať svoje myšlienky ostatným. Aktivita úspešne vytvorila prostredie, kde účastníci odchádzali s novými nástrojmi a poznatkami na riešenie spoločenských problémov. Konferencia sa ukázala ako výnimočné fórum pre posilnenie pozitívnych vzťahov a angažovanosti účastníkov v boji proti nenávisti a predsudkom.

image 76
image 77
image 78
nivam