Športové leto

Cez projekt z ÚV SR sme mali možnosť nakúpiť športové vybavenie, vďaka ktorému sme mohli usporiadavať netradičné a nové športové akcie pre mladých ľudí. Nakúpili sa florbalové hokejky, kin ball, slackline, bodyzorbingové gule, futbalové a volejbalové lopty ktoré si môže mládež aj zapožičať. Cieľom týchto akcií, bola motivácia pre mladých k športovaniu a pohybu. Bolo zorganizovaných 5 športových aktivít a 4 stretnutia s mládežou, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 detí a mladých ľudí, ktorých tieto športové akcie milo potešili a zaujali. Tieto aktivity, sa konali v Kysuckom Novom Meste v školských telocvičniach.

Máme v pláne pokračovať a naďalej organizovať podobné aktivity, ako napr. florbal, kin-ball, slackline alebo basketbal, keď sa ukľudní a zlepší situácia s vírusom COVID-19. Správame sa zodpovedne, chceme byť príkladom mladých, preto sme všetky verejné akcie zrušili.

Tieto aktivity boli podporené z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky Podpora rozvoja športu 2019 pod projektom Športové leto.

vlada 2
vlada 2