Kariéra nie je strašiak (SPŠ IT)

SPSIT Sytev 14 1 2021 1

Vo štvrtok 14. januára a v piatok 15. januára sme usporiadali prvé online worskhopy v tomto roku. Hlavnou témou workshopov bolo kariérne poradenstvo pre študentov 4. ročníka na Strednej priemyselnej škole informačných technológii v Kysuckom Novom Meste. Na úvod sme študentom predstavili našu činnosť, organizáciu SYTEV, ktorá pôsobí aj ako Informačné centrum mladých. Tento workshop bol pre študentov vhodný, nakoľko sú v poslednom ročníku a téma hľadania si prvej práce bude pre nich čoskoro aktuálna.

SPSIT Sytev 15 1 2021 6

Študentom sme priblížili možnosti a výhody, ktoré im ponúka ÚPSVaR. Môže ísť o rôzne projekty na prvú platenú prácu, rekvalifikačné kurzy, absolventskú prax a iné. Študentom sme dali rôzne tipy a triky, kde sa obzerať po pracovných ponukách, možnosť využiť rôzne stáže počas štúdia. Kedže mladá generácia využíva vo veľkej miere sociálne siete, zaujímavé ponuky môžu nájsť aj na rôznych stránkach organizácii alebo firiem. Dôležitým teda je mať správne napísaný životopis, motivačný list, mať základné znalosti o tom, čo daná firma robí, ale napríklad aj to, ako sa správať na pohovore a ako sa naň pripraviť.

SPSIT Sytev 15 1 2021 8 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.