I NEE[T] ART- Cyprus

SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering

Nový projekt, Tréningový Kurz pre 18+ ročných #sytev #Erasmusplus

Názov projektu: „I NEE[T] ART“

Typ projektu: Tréningový kurz
Dátum: 01.04.2019-07.04.2019

Téma projektu : “V Infopacku nižšie???“

Počet účastníkov: 2 účastníci 18+

Prihlásenie: ??? https://sytev.typeform.com/to/oYdgne ???
Deadline na prihlásenie: PONDELOK, 20:00 ❗❗❗

Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: ? participation fee 40€ ?

Podmienka účasti:
angličtina úroveň B2 – C2, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.

Infopack: https://drive.google.com/open?id=0Bx53WBOxCH3nMUh3ZTJWQTJLOV9odlpxeGtvYWxzeklRTjdz