Drugs are not sweet

V dátume 9.6-16.6 sa uskutočnila vo Walbrzychu mládežnícká výmena. Zúčastnili sa 3 partnerské krajiny – Malta, Slovensko a Poľsko- , z ktorých každú repzrezentovalo 10 účastníkov. V každej sa nachádzal jeden líder, ktorí skupinu viedol a staral sa o bezchybný priebeh pobytu.

Cieľom projektu bolo upozorniť ľudí na dôsledky negatívneho dopadu uživania omamných a psychotropných látok. Našim hlavným zameraním boli takzvané “dopalače“, ktoré v posledných rokoch zaznamenali najmä v Poľsku vysoký nárast. Na závere celého projektu sme sa zúšasnili pochodu proti drogám ktorí niesol jednoduché no zato veľmi výstižné heslo: “Drugs aren’t sweets“. Celých 7 dní bolo nabitých aktivitami, ktoré nám pomohli sa navzájom spoznať, ale taktiež nám dali množstvo aktuálnych a prospešných informácii o drogách a ich negatívnych vplyvoch. Prvý deň sme mali jasný cieľ. Spoznať sa, nešlo však len o bežné formálne podanie si rúk a predstavenie sa, no a tak nám náš vedúci, ktorý nás sprevádzal počas celého pobytu, pripravil naozaj zaujímavé aktivity. V jednej z aktivít sme o sebe museli napísať 4 fakty, z čoho 1 bol vždy nepravdivý a ostatní museli hádať, ktorý to je. Vďaka tomuto, sme sa o ostatných dozvedeli plno nových a neobvyklých informácii, napríklad sme zistili, že medzi našimi radmi sa nachádza youtuberka a taktiež budúci chemik. Ďalej napríklad to, že niekto miluje ostré jedlá, alebo, že niekto navštívil za svôj život viac ako 60 krajín. A keby sa chcel niekto ulievať iba medzi svojimi, tak sme mali aktivitu zvanú tornádo, vďaka ktorej sme vždy museli sedieť vedľa niekoho, kto nebol z našej krajiny.

Takto sme si mohli precvičovať našu angličtinu a tiež sa dozvedieť zasa niečo viac o druhých. Boli to naozaj rôznorodé úlohy a myslím, že aj vďaka tomu sme neskôr naviazali také dobré priateľstvá a hlavne si zapamätali aspoň väčšinu mien, čo ako všetci dobre vieme je vždy pre niektorých až nadľudský výkon. Ďalšie dni, mali už na starosti samotné štáty. Každý národný tím mal na starosti, pol dňa, v ktorom musel vymyslieť aktivity podľa vlastného gusta. Niektorí sa viac zamerali našu primárnu tému – drogy, iní to zas zobrali viac z oddychovej stránky a počas ich programu sme niečo vyrábali, vymýšľali alebo plnili rôzne úlohy. Podľa môjho názoru, mala každá krajina naozaj zaujímavý program, lebo každý sa zameral na úplne odlišnú oblasť a takže sa nám naozaj podarilo pokryť naozaj široké spektrum informácii. 3 deň sme podnikli turistiku na Borowu Goru na ktorej sa týčila veľká rozhľadňa s nádherným výhľadom na okolie. Ďalej sme navštevovali okolité historické miesta a prezerali si rôzne pamiatky. Maltská skupina mala pobyt o čosi obohatenejší o výlet do Prahy, ktorý sa uskutočnil posledný deň nášho projektu.

Nesmiem však zabudnúť na naše culture nights, na ktorých sme sa podozvedali rôzne informácie o všetkých zúčasnených krajinách, pre mňa osobne bola veľmi zaujimavá história Malty, ktorá počas drvivej väčšiny svojeje existencie musela existovať pod koloniálnou nadvládou, a až v roku 1964 sai m podarilo odtrhnúť od Veľkej Británie. Na záver by som už len chcela dodať, že to bolo 7 dní plných zážitkov, nových priatelstiev a zaujímavých informácii. Určite každý sme si odtiaľ priniesli z toho mnoho. Myslím, že každému dá takýto projekt veľa a nezaleží odkiaľ je alebo ako je starý. Podľa mňa nikdy nie sme dosť starí na to aby sme sa nemohli naučiť niečo viac o tolerancii k iným kultúram a vlastne zistili, že máme mnoho spoločného. A práve tento projekt nám ukázal, že keď sa spojíme dokážeme veľa.