Discover

SYTEV – Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering
 
*Nový projekt, Tréningový kurz pre 15+ ročných.. Už si sa prihlásil/a? #sytev #Erasmusplus
 
Názov projektu: „Discover“
 
Typ projektu: Mládežnícka výmena
Dátum: 5.04.2019-14.04.2019
 
Téma projektu : “V Infopacku nižšie???
 
Počet účastníkov: 8 účastníkov 2 leaderi 18+
 
Prihlásenie: ??? https://sytev.typeform.com/to/oYdgne ???
Deadline na prihlásenie: Nedeľa, 20:00
 
Výsledok výberu dostanete emailom/sms.
Účasť na projekte: ? zdarma ?
 
Podmienka účasti:
angličtina úroveň B1+, záujem o tému, záujem o spoznanie nových kultúr, po vybratí na projekt podmienka stať sa členom organizácie SYTEV na rok 2019 (ak už niesi členom), záujem o prezentovanie výsledkov a programu Erasmus+ po projekte vo svojej lokálnej komunite.
 
Infopack: https://drive.google.com/file/d/18kY5zM3kiOYNkn5hNQQzCySFL9xFEYJx/view?usp=sharing