Sustainable solutions for youth

Náš prvý deň sa začal spoznávaním ostatných. Toto sa skladalo z klasických hier pri ktorých si človek zapamätá mená zvyšných ludí. Boli to hry typu kde ľudia stoja v kruhu a po jednom povedia svoje meno a pridajú k tomu nejaký pre nich typický pohyb. Človek čo nasledoval ako ďalší musel zopakovať všetky mená a pohyby. Ďalším bodom v programe bolo vytvorenie vlastných pravidiel aby bol nás pobyt čo najpríjemnejší. Po pravidlách sme sa rozprávali o našich očakávaniach ohľadne projektu. Potom sme mali obednú pauzu. Poobede sme mali ďalšie aktivity na utuženie kolektívu a spoznávanie sa čo zahŕňalo aj speed meeting, ktorý prebiehal tak že sme dostávali otázky a každú z nich sme rozoberali s inou osobou. Večer nasledovala už len večera a kultúrny program Rumunska.

Udržateľnosť alebo „Sustainability“ bola hlavnou témou druhého dňa. Jej odvetvia sme si najskôr rozpísali pomocou brainstormingu a spoločne ich prediskutovali. Mali sme možnosť vypočuť si ostatných názory a pohľad na danú tému, ale aj vyjadriť ten svoj. Týmto dňom sme začali riešiť vážnejšie témy a oboznámili sa s recyklovaním, používaním neobnoviteľných zdrojov a mnoho ďalších vecí v iných krajinách. Deň sme ukončili kultúrnym večerom, ktorý si pre nás prichystali ľudia z Cyprusu. Bol plný entuziazmu, osviežený poznávacím kvízom o Cypre a rôznych zábavných aktivitách.

Ako sme sa dostávali skoro do polovice nášho týždňa v Dánsku, prišiel jeden z vrcholov projektu v podobe tretieho dňa, plného rôznorodých aktivít, zameraných na naše telesné a duševné zdravie.

Hneď po raňajkách nám náš český hosť ukázal viaceré jednoduché, zdravé a hlavne chutné spôsoby stravovania, založených na zmiešavaní rôznych alternatívnych, inak nespracovaných potravín, v mixéri. Prezentácia bola naozaj pútavá a vzorky na vyskúšanie sa rýchlo minuli, naozaj boli lahodné a sýte.

Po ukážke toho, ako máme prečistiť naše telo výmenou jedálnička sme pokračovali v duchu Iuvenalovho hesla „Mens sana in corpore sano“ a sústredili sa na očistenie našej mysle, využitím pokojného rozjímania a meditácie.

Poobede nás čakala organizovaná debata na tému geneticky modifikovaných potravín. Obe strany poskytli viaceré vecné argumenty, avšak po zhodnotení všetkých príspevkov a spôsobu ich prezentácie sa porota priklonila na stranu obhajcov GMO, pretože sa lepšie vedeli vyjadrovať.

Podvečer sme prešli k vonkajšej telesnej očiste, tentoraz v duchu estónskeho kultúrneho večera, a to v rozpálenej saune a v kadi s horúcou vodou.

Po večeri už nasledovala jeho oficiálna časť s ukážkou estónskeho jazyka, zvykov, jedla i tanca a ich pár humorných hier.

V deň 4 sme mali naplánovaný výlet do Arhusu, malého, historického mesta. Autobusom sme sa dopravili do mesta, kde započala naša exkurzia. Zastávka autobusu sa nachádzala hneď pri Scandinavian Congress Centre, aj s jej luxusným hotelom. Pokračovala po meste, kde nám postupne opísali radnicu, rôzne sochy, prístav, kostol a skončila sa pri veľmi dobre vybavenej, obrovskej knižnici. Tam sa započal však hlavný program dňa, takzvaný “ Paper clip challenge“, pri ktorom sme dostali spinku na papier a našou úlohou bolo chodiť po meste a snažiť sa to vymeniť s domácimi za niečo lepšie a väčšie. Boli sme rozdelený do skupín. Naša sa dostala až po kasu šiestich pív, iný zasa po víno a vonné tyčinky, niekto však zasa len zaujímavú sošku panenky Márie. Mesto bolo nádherné a pri našom challengi sme ho veľa krát obehli, užili sme si aj zrovna poriadaný koncert pri rieke. Deň sme zakončili voľným časom po návrate z Aarhusu.

V deň 5 sme začínali programom „Do you recycle?“, ktorého zámerom bolo rozdeliť sa do národných skupín a zistiť, ako sa v každej krajine recykluje, aké majú programy a podobne, aby sme si mohli zobrať aj niečo z programov iných. Potom sme sa dostali k „Renewable energy“ pri ktorej sme boli rozdelený do skupín a každý si pripravoval prezentáciu s ich nápadmi na obnoviteľnú energiu a využívať svoju kreativitu na ich realizáciu. Neskôr sme mali „Upcycling workshop“, pri ktorom sme sa dozvedeli niečo o termíne “ Upcycling“ a zároveň si to vyskúšali, čiže zo smetí, sme postavili niečo nové a užitočné. Potom sme mali lekciu s názvom “ Pick your side!“ pri ktorej sme mali rozložené oproti sebe tabuľky s Yes a No, ktoré znamenali ako  súhlasíme či nesúhlasíme s vysloveným prehlásením. A na koniec na večer sme bol intercultural night Poľska a Slovenska, ktorý bol plný zábavy, tancovania a dobrej nálady.

6. Deň sa už začala dostavovať únava ale raňajší energizer nás prebral a nabudil na tématickú prednášku o klimatickej zmene vedenú špeciálnym hosťom,  študentkou Kodaňskej univerzity, zaoberajúcou sa environmentálnymi riešeniami. Po skončení a krátkom „coffee break-u“ nám bol premietnutý krátky dokument o najväčších zdrojoch znečistenia ukazujúci na tzv. „nečisté spoločnosti, „ktoré svojím konaním prispievajú k zhoršeniu už i tak zlej situácie. Keďže bezduché poukazovanie na problémy, bez ukázania poriadnych riešení nemá zmysel, tak sme poobede už s plným žalúdkom pokračovali diskusiou a brainstormingom, pri ktorom sme sa snažili prísť na to čo treba zmeniť do budúcnosti ohľadom nášho spôsobu života, tak aby naše činy nemali taký silný dopad na životné prostredie okolo nás. Ako posledný bod nášho programu týkajúceho sa témy projektu bola evaluácia zdieľanie znalostí, ktoré sme sa počas programu naučili. No a ku koncu dňa už prišiel klasický bod programu kultúrny večer na ktorom nás účastníci z Dánska poučili o ich zvykoch, zahrali sme si krátky kvíz a dostali sme možnosť ochutnať miestne špeciality. Ale to už prichádzalo vyvrcholenie nášho večera a to posedenie pri majestátnom ohni, ktorý bol neúnavne pripravovaný tzv. „Fire teamom“ zloženým z účastníkov projektu.  Oheň prekonal očakávania nás všetkých a bol ideálnym zakončením nášho predposledného dňa. Na záver by som sa chcel ešte poďakovať fire teamu a hlavne jeho lídrovi za najkrajší oheň môjho života. Skvelá práca.

7. Deň čas na našom projekte ubehol ako voda a ani sme sa nenazdali a bol tu posledný deň nášho projektu. Ráno bolo pripravené pre vybavovanie oficiálít týkajúcich sa programu Erasmus+. Po krátkom predstavení programu a priblíženiu jednotlivých aktivít, mali menej skúsení účastníci možnosť čo to sa dozvedieť od „ostrieľaných erazmákov“ a po krátkom coffee break-u prišlo na odovzdávanie youthpassov, certifikátov potvrdzujúcich našu účasť na projekte. Týmto bola ukončená oficiálna časť projektu. Avšak poobede nás (nelenivú časť našej výpravy) krásne počasie vytiahlo na príjemnú 20 kilometrovú prechádzku do pobrežného národného parku thy. Bolo to naozaj pestré dopoludnie počas ktorého sme si (ne)vyskúšali cestu stopom po dánsky, šmýkanie sa na piesočných dunách, alebo namáčanie sa v severnom mori. Podvečer sme sa unavení ale plní zážitkov vrátili a bol čas na posledné hodiny s ostatnými účastníkmi, tie sa niesli v znamení zábavy ale ku koncu ako tu už bežne býva prišlo aj na ťažké chvíle lúčenia. Únavu sme sa všetci snažili prekonávať ale po chvíli sme boli nútení sa jej podať pretože skoré vstávanie a cesta domov už čakala za rohom.