Good bye, Nikita

1

A je to tu! Takmer po roku Nikita skončil svoju dobrovoľnícku službu na Slovensku a vracia sa naspäť do Estónska. Počas roka dobrovoľníctva sa toho stalo naozaj dosť. Nikita začal ako asistent na školách, kde pomáhal s výučbou cudzích jazykov, angličtiny, nemčiny ale aj ruštiny. V marci jeho snahu prerušila korona a tak sa ešte viac pridružil k našej komunite ľudí a vytváral a zúčastňoval sa na aktivitách spolu s mládežou. Počas roka stráveneho na Slovensku precestoval toho naozaj veľa a spoznal sa aj s ďalšími zahraničnými dobrovoľníkmi.

Rok ubehol ako voda a už sme na konci jeho služby. Je streda a pre Nikitu sme usporiadali rozlúčkovú párty spolu s ľuďmi z jeho najbližšieho okolia. Pripravili sme malé občerstvenie, vychladili bublinky a odovzdali mu rôzne darčeky. Po prípitku Nik povedal pár slov a poďakoval sa za ten rok, ktorý s nami strávil. Spoločne sme zahrali nejaké spoločenské hry, pospomínali sme na rôzne príhody a dobre sme sa zasmiali. Nakoniec sme mu slávnostne odovzdali Youthpass a veríme, že sa mu bude v budúcnosti dariť a niekedy sa naše cesty opäť stretnú.