Deň bublín (Bubble day)

IMG 3491

V nedeľu 23. augusta popoludní sme pripravili už 4. ročník úspešnej akcie Bubble day. Bola to príjemní rozlúčka s prázdninami a spoločne sme zabublinovali celé mesto. Spolu s členmi Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu sme pripravili rôzne pohybové hry a aj maľovanie na tvár. Počas podujatia nás sprevádzala hudba a deti s rodičmi sa mohli odfotiť aj pri fotostene. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 150 detí s rodičmi.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Európskeho zboru solidarity pod projektom Svetové dni v meste.

MŠ a IUV članky
esc 2 1