Európske príležitosti pre mladých: V Španielsku po slovensky

  • Post author:
  • Post category:ICM - 2020
V Španielsku po Slovensky

V utorok sme sa pozreli trošku do juhozápadnej časti Európy so slovenským dobrovoľníkom Šimonom Marečkom, ktorý sa zúčastnil na ESC projekte v Španielsku. Počas webináru s názvom „V Španielsku po slovensky“ si pre nás Šimon pripravil krátku prezentáciu o jeho pobyte dobrovoľníka v Španielsku,Šimon bol dobrovoľníkom 11 mesiacov a počas diskusie sme si mohli vypočiť rôznorodosť dobrovoľníckej činnosti od práce v kancelárií až po cestovaní a príprave rôznych workshopov. Jeho život sa po návrate výrazne zmenil a porozprávali sme sa aj o jeho súčastnom živote, ako sa mu darí a porovnávali sme spolu rozdielnosť jeho života pred a po projekte.

image 2

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent