Community development through social ecology

“Community development through social ecology”
01.03.2016 – 09.03.2016, Gloucester, Spojené kráľovstvo, 32 účastníkov z 11 krajín


“Komunitný rozvoj a.k.a dokonalý tréningový kurz v ASHA centre” takto opísal hneď v úvode tréningový kurz jeho účastník. V čase od 1. do 9. marca sa konal v blízkosti mesta Gloucester vo Veľkej Británii v ASHA centre kurz, ktorého súčasťou bolo okrem Slovenska ďalších 10 krajín. Spoločne sa pod vedením Adriany a Marka zaoberali tým, ako môžu ľudské komunity oslavovať spoločenstvo, rozmanitosť, kreativitu či voľnosť v harmónii s prírodou. Na to využili rôzne formy nefomálneho vzdelávania, a preskúmali tak oblasti ako je rozvoj komunít, pozornosť venovali aj nástrojom pre udržateľný rozvoj, alebo aj biodynamickému poľnohospodárstvu a podobne. Účastníci svoj čas venovali aj príprave vlastných projektov a rozvoju ich ďalšej spolupráce.

Spätná väzba od účastníka:
Príležitosť v podobe zúčastnenia sa tohto kurzu ktorú my poskytla organizácia SYTEV hodnotím viac ako pozitívne. Skúsenosti ktoré človek získa na týchto tréningových kurzoch sú predovšetkým s určitým odstupom času veľmi cenné. Možnosť cestovať a spoznať novú krajinu, konfrontovať svoje názory s ostatnými mladými ľuďmi z rôznych štátov, posilňovať samostatnosť, toleranciu či rešpekt, nadviazať nové medzinárodné priateľstvá a kontakty ale v neposlednom rade získanie nespočetného množstva teoretických a praktických informácii v pomocou zábavnejšej formy neformálneho vzdelávania – to všetko sú dôvody prečo sa oplatí využiť príležitosti ktoré sú vďaka projektu Erasmus+ k dispozícii.