Bezpečnosť v Kysuckom Novom Meste

Je Kysucké Nové Mesto bezpečné mesto pre deti a mládež?

Z vyše 2000 odpovedí, ktoré sme dostali z celomestkého mapovania potrieb detí a mládeže vyplýva, že Kysucké Nové Mesto JE bezpečné mesto pre život. Odpovedali deti a mladí ľudia vo veku od 12 do 30 rokov.

Zaujímavé bolo porovnať ako vnímajú bezpečnosť v meste žiaci základých škôl a ako študenti, či už pracujúci mladí ľudia.

Základná škola:

Stredná škola:

Vysoká škola + pracujúci:

A čo si myslia respondenti o pôsobení mestskej polície v meste:

Základná škola:

Stredná škola:

Vysoká škola + pracujúci:

Tu si môžme všimnúť, že všetky tri cieľové skupiny sa vyjadrili skôr negatívne hľadom stretávaní mestkej polícia v meste.

Medzi najpopulárnejšie odporúčania mestu, pre zvyšenie bezpečnosti sa zaradili:

  1. Kamery
  2. Lepšie fungujúca mestská polícia
  3. Osvetlenie
  4. Protidrogové opatrenia

Projektu  “Povedz nám to” podporila Nadácia pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom a súčasťou aktivity “Zistime, čo Kysucká mestská mládež potrebuje” aktivitu podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.