Bezpečne nielen na nete

IMG 20211126 091730746

Dňa 26. 11. 2021 sa na základnej škole Clementisova Kysucké Nové Mesto
konalo školenie na tému „vyjadrujeme sa bez nenávisti“. Cieľom tohto školenia bolo ukázať
mládeži aký majú dopad nenávistné prejavy na našu spoločnosť. Na tomto školení sa
zúčastnilo 10 žiakov a 1 učiteľka. Žiaci sa energicky zapájali do vopred pripraveného
programu. Aby som im tému workshopu priblížila, zadala som im zaujímavú aktivitu s
názvom Eurotrain. Po tejto aktivite sme rozoberali dopady rozhodnutí žiakov, ktoré spravili v
danej aktivite a o tom ako predsudky ovplyvňujú život.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá SYTEV“

LogoMSSR 1 1

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

logo mssvas iuv