Zdravo a eko: Útok na prírodu? Spoločenské príčiny klimatickej krízy

  • Post author:
  • Post category:ICM 2021
150180227 2846591782335329 1189610640516739683 o

V stredu 24. februára sme organizovali ďalšiu online diskusiu zameranú na riešenia klimatickej krízy. Našim hosťom bol Pavol Fábry, ambasadór klimatickej kampane pre organizáciu Greenpeace. V úvode nám Pali predstavil svoju činnosť v rámci organizácie Greenpeace a priblížil nám spoločenské príčiny, ktoré priamo vplývajú na klimatickú krízu.

image 1

Spoločne sme sa zhodli na tom, že je potrebné, aby sa ľudia, nie len mladí, ale všetci zaujímali o klimatické problémy a vytvárali tlak na politikov a vládu, aby v tomto vážnom probléme viac konali a angažovali sa. Dôležitý je teda tlak zdola ale aj systémové zmeny, ktoré môžu priamo ovplyvňovať vývoj klimatickej krízy. Je teda potrebné mať aj globálne dohody medzi štátmi a dodržiavať ich. Postupne sme si predstavili rôzne príčiny, ktoré výrazne spôsobujú klimatické problémy. Od ťažby fosílnych palív, cez spaľovanie a spaľovacie motory, odlesňovanie, extrémne vysoké teploty a s tým spojené sucho, úbytok biodiverzity, úhyn rôznych druhov hmyzu a živočíchov, ale aj to, ako vplýva ťažký priemysel, textílny ale aj potravinársky priemysel.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

MŠ a IUV transparent