ARE YOU READY?

,,ARE YOU READY?“
19. – 23. 10., Zakopane, Poľsko

V októbri (19.-23.) sa uskutočnila mládežnícka výmena v známom poľskom mieste Zakopane. Projekt bol organizovaný zo strany poľskej organizácie Active Dąbrowa a SYTEV mal možnosť vyslať na túto výmenu participantov zo Slovenska.

Cieľ projektu bol zameraný na pomoc pri nadväzovaní kontaktov a známych pri získavaní nových partnerstiev, z ktorých sa môžu stať potenciálni spoluúčastníci pri tvorbe nových mládežníckych projektov. V rámci medzinárodného prostredia mali participanti možnosť organizovať rôzne aktivity pre mladistvých v miestnej komunite, informovali spoločnosť o dôležitosti dobrovoľníctva, prezentovali zdravý životný štýl mládeži.

Po vyčerpávajúcich aktivitách cez deň, večer nastávala menej formálna časť projektu. V rámci projektu sa konali takzvané interkultúrne večery, kde sa účastníci oboznámili s tradíciami , gastronómiou a aj alkoholom jednotlivých participujúcich krajín. Nasledovná zábava ako tancovanie tradičných tancov a debatovanie do rána bieleho spôsobila, že naši účastníci si vytvorili nové vzťahy a kamarátstva.

Po týždni strávenej v príjemnej chate, mládežnícka výmena v Poľsku priblížila účastníkom tvorbu projektov Erasmus+. Zistili, že napísanie projektu, hľadanie partnerov pre projekt a žiadosť o schválenie, nepredstavuje až tak náročnú prácu. V konečnom dôsledku sa participanti zhodli, že z projektu odišli motivovaní, plní inšpirácie a momentálne uvažujú nad tvorbou vlastného Erasmus+ projektu.

Materiál z projektu: https://issuu.com/aktywnadabrowa/docs/edu-pack_are_you_ready